Atlar hakkında birazcık bilgiler

ATLAR HAKKINDA BİRAZCIK BİLGİLER

Atlar genetik özellikleri bakımından farklı cinslerden oluşurlar.
Taylar dış görünüş olarak anne ve babalarına benzerler. İnsanlar o cinsin sürekliliğini sağlamak ve en iyi özelliklerini belirginleştirmek için; Cinsin seçilmiş damızlıklarını kendi Tayları ile çiftleştirmişlerdir. Buna seçici üretim denir. Bu sayede türün özellikleri standardize edilir, türün sürekliliği devam ettirilir.
Atlar, kullanım amaçlarına uygun fiziksel özelliklere sahip olmalıdırlar. Ağır işler için gücünden faydalanılan atlara Soğuk Kan’lı , hız ve çevikliğinden faydalanılan sportif amaçlı atlara da Ilık Kan’lı adı verilir.
Binek atlarının tamamı ılık kanlıdır. Dünyada 150’nin üzerinde Temel At cinsi mevcuttur.


AT VE İNSANIN ORTAK TARİHİ

“ Bir köpek , bir insanın en iyi arkadaşı olabilir; ama tarih atlar tarafından yazılmıştır.”

Bu bir abartımı ? belki de değil , yaklaşık 5000 yıl önce , insanların atları ilk evcilleştirdiği zamandan beri , zeki ve güçlü At ; İnsan kültürünün şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Sadece daha hızlı iletişim ve yolculuk olanağı sağlamakla kalmamış , aynı zamanda askeri muharebelerde kesin müttefikliğini kanıtlamıştır. Öyle ki süvari birlikleri her zaman piyadelere göre daha karşı konulmaz olmuştur.


At , uzun yıllar çok etkili bir silah olmuştur. Öyle ki ; Mısırdan Meksika’ya kadar olan imparatorluklar , beraberlerinde yeni fikirler , teknolojiler ve kültürel deneyimler getiren atlı birliklerin saldırıları ile çökmüştür. 18. yüzyıl tarihçisi John Moore “ her nerede insan , barbarlığının ayak izlerini bırakmışsa , onların yanında atın nal izlerini buluruz” demektedir.

Tarihçiler buna katılmasa da , ilk evcil atlar ; öncelikle yemek , binmek , araba çekmek için yada tümü için kullanılmıştır. Fakat katıldıkları bir konu , yaklaşık 3000 yıl önce atın , birçok eski uygarlığın ayrılmaz bir parçası haline geldiğidir. Gerçekten de atların savaşlarda kullanılmaları nedeniyle ağır kanlı eşekler , daha az itibardan keyif alırken , atlar süratle güç ve prestij’le birlik olmuştur.Atların sürati Persleri o kadar etkilemiştir ki , bu hayvanları iletişim aracı olarak da kullanmışlardır. MÖ. 5. yüzyılda Persli memurlar , kısa mesafeler gittikten sonra , ellerindeki mesajları dinlenmiş olan binicilere vererek talimatları daha uzak kolonilere ulaştırabilen atlı kuryeler kullanmışlardır. Biniciler ; kar , yağmur , sıcak ve karanlık gibi zor koşullardan etkilenmemeleri yönünde eğitilerek , onların değerli kargo ve ulaklarını zamanında iletmelerini sağlamışlardır. Asırlar sonra , 1800’lerde Amerikan Pony Expresi aynı yöntemi getirmiştir. Bu binicilerde , yeni kıtanın etrafında mesajlar ileterek hep beraber Amerika’yı çizdiler.


İnsanlık tarihinde beklide en büyük katkıyı yapmış olanlar , mütevazı işçi atlardır. Ağır yükleri her gün çekmek için yetiştirilen işçi atlar , çiftçiliğin ve sanayinin çalışmasını değiştirmişlerdir. Mallar hızla uzun mesafelere taşınarak , ticaret gelişmiş ve dış dünyayla küçük bağlantıları olabilen köyler zenginleşmiştir. Benzer şekilde, kereste ve taşlar , şehir ve kasabalara taşınabilmiş , hammadde arzının tersanelere , marangozlara ve inşaatçılara doğru hızla akışı sağlanmıştır. Yük arabalarının ve trenlerin , zamanın eğitilmiş bir takım çekici atın bir defada , birkaç lokomotifin çektiği kadar yükü çekebildiklerini hayal etmek zordur.Zaten , İngiliz mühendis James Watt tarafından kullanılmış olan “ Beygir Gücü” değimi bir makinenin yapabileceği işi ölçmek için kullanılmış ve buda bu hayvan takımının ne kadar saygı kazandığını göstermiştir. Hala , modern makineler için bir benzer terim ispatlanamamıştır. Watt , işçi atlarla yaptığı dikkatli deneylerden sonra , 1 beygir gücündeki bir makinenin 1 günde bir ata göre yaklaşık %50 daha fazla ağırlık çektiğini kanıtlamıştır. Fakat , yarış arabası sahiplerinin de kabul edeceği gibi Gerçek bir atın kişiliğinin ve tarihi öneminin yanında , hiçbir yüksek beygirli güçlü motorun yeri yoktur
BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ.?:badprv:
KEMAN ve ÇELLO' nun YAYI ATIN KUYRUK TELİNDEN YAPILMAKTADIR.

BİR ATIN BEYNİ YAKLAŞIK 650 GRAM GELMEKTEDİR.


HEYKELİ DİKİLEN İLK AT AMERİKA'DA MAN O'WAR İSİMLİ YARIŞ ATI OLMUŞTUR. KENDİSİNE HİÇBİR KOŞUDA RAKİP BULUNAMAMIŞTIR.


REKORLAR KİTABINA GEÇEN EN UZUN KUYRUKLU ATI KUYRUK UZUNLUĞU 6,7 METRE GELMEKTEYDİ.


YİNE EN UZUN YELELİ AT OLARAK KAYDA GEÇEN ATIN YELESİNİN UZUNLUĞU 5,5 METRE GELMEKTEYDİ.

ESKİ ÇİN İMPARATORLARI ÖLDÜKTEN SONRA, MUHAFIZ BİRLİĞİ ASKERLERİ ve ATLARIDA KENDİSİNİ ÖBÜR DÜNYADA KORUMASI İÇİN ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLÜRLERMİŞ. ANCAK ZAMANLA BU RİTÜEL DEĞİŞTİRİLMİŞ. İMPARATOR SAĞLIĞINDA ASKER ve ATLARININ HEYKELİNİ YAPTIRIP, ÖLDÜKTEN SONRADA ONLARI MEZARINA GÖMERLERMİŞ. ( BU KALINTILAR GÜNÜMÜZDE KORUNMUŞ OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR.)

KIMIZ; GENELLİKLE AT SÜTÜNE VERİLEN İSİM OLARAK BİLİNİR. OYSAKİ KIMIZ ; KISRAK SÜTÜNÜN MAYALANMASI (FERMANTASYON) İLE ELDE EDİLEN VE İÇERİSİNDE % 1-6 ORANINDA ALKOL BULUNAN EKŞİ, İÇİNDEKİ KARBONDİOKSİT (CO2) SEBEBİYLE GAZOZ TADINDA BİR TÜRK İÇKİSİDİR. TÜRKLERİN ORTA ASYA'DA GÖÇEBELİK DEVİRLERİNDE KULLANDIKLARI, GÜNÜMÜZDE DAHİ TÜRKİSTAN VE MOĞOLİSTAN TARAFLARINDA BOLCA TÜKETİLEN BU İÇKİ TÜRÜ SONRADAN SİBİRYA, KAFKASYA VE ORADAN DA AVRUPA'YA GEÇMİŞTİR.

ATIN GÜNÜMÜZDE DE KUTSAL, İNANCININ VE SAYGINLIĞININ DEVAM ETTİĞİ MOĞOL VE TÜRKMEN HALKLARINDA KIMIZA DA ÖZEL ANLAMLAR YÜKLENİR. KIRGIZ BAŞKURTLARDA BAHAR BAYRAMI “KIMIZ BAYRAMI” OLARAK KUTLANIR, YAKUTLARDA DA YİNE BENZER ŞEKİLDE YENİ YIL “KIMIZ BAYRAMI” (IHTAX) OLARAK KUTLANIR.FATİH SULTAN MEHMET, İSTANBUL’U FETH ETTİKTEN SONRA, BİZANSLILAR DÖNEMİNDE HİPODROM OLARAK KULLANILAN YERİ (SULTAN AHMET CAMİİ ÖNÜNDEKİ ALAN) “AT MEYDANI” ADI İLE BİNİCİLİK SPOR ALANI HALİNE GETİRMİŞTİ.

ŞEHZADELERİN HAFTALAR SÜREN SÜNNET DÜĞÜNLERİNDE BURADA ASKERİ ATLI GÖSTERİLER VE BİNİCİLİK MÜSABAKALARI DÜZENLENİR, KAZANANLARA ÖDÜLLER VERİLİRDİ.

CÜNDİ’LİK: TÜRKLERE ÖZGÜ OLAN BİNİCİLİK SANATINA “CÜNDİLİK” DENİLİR. BİNİCİLİĞE HEVESLİ GENÇLERE İYİ BİR EĞİTİM VERİLEREK “CÜNDİ” YETİŞTİRİLİRDİ. ORHAN GAZİ DÖNEMİNDE; MISIR’IN TANINMIŞ CÜNDİLERİNDEN KAVAS HACI İMUR, “RİSALE–İ CÜNDİYE” KİTABINI KAYNAK KİTAP OLARAK KULLANARAK, EĞİTMENLİK YAPMIŞTIR. CÜNDİ’LER ATLI SPORLARDA VE AVCILIKTA ÇOK BAŞARILI OLMUŞLARDIR. CİRİT OYNAYANLARA DA YETENEKLERİNDEN DOLAYI CÜNDİ DENİLMEKTEYDİ.

MÜSELLEMLER: Osmanlı Ordusunun ilk muvazzaf süvari sınıfını teşkil eden müsellemlerden ilk olarak 1000 kişilik birlik oluşturulmuştu. Müsellemlerin aslı yaya olup, bunlardan durumu müsait olanlar, At ve Teçhizat sağlayarak Süvari olmuşlardır. Müsellemlerin ihtiyaca göre arttırılmış, ordunun bel kemiği halini almışlardı. XV. Yüzyıl ortalarına kadar silahlı hizmette bulunmuşlar, daha sonraları geri hizmete alınarak Ulaştırma, Maden işletmeleri, Kale inşaatı ve Tersane gibi hizmetlerde kullanılmışlardır.

LEVENT’LER:Kanuni’nin son zamanlarında Anadolu’daki beylerbeyi ve sancak beyi gibi komutanların maiyetlerinde bulunan leventler atlı olarak muharebeye de gönderildiler. O dönem bunlara “ Miri Levendat” veya “ Mirili Süvari Levendat” denirdi.


AT'LA İLGİLİ SÖZLER ve ATA SÖZLERİ

Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir vatanı mahvedebilir…
CENGİZ HAN

Atımın geçtiği yerde ot bitmez
ATİLLA

Alimleri bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir.
YAVUZ SULTAN SELİM


Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.
- Acemi katır kapı önünde yük indirir.
- Acemi nalbant gavur beygirinde dener kendini.
”mesleğinde ustalığa erişmemiş kimse, ilk denemelerini telef alınmasına acınmayacak malzeme üzerinde yapar.”
- Aç at yol almaz, aç it av almaz.
- Ağanın gözü ata tımardır.
”işveren, birlikte çalışıp yorulmazsa, işçi var gücüyle işe sarılmaz.”
- Alçak at binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay.
”alçak ata binmek de güçsüz, korunmasız kimseyi dövmek de marifet değildir.”
- Alma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırı.
”biniciler al ve yağız renkli atları tutmazlar. doru ve kır donlu atları makbul sayarlar. atını ona göre seç”
- Almadığın Hayvanı Kuyruğundan Tutma.
”almayacağın bir şeye, işinde çalıştırmayacağın kimseye, alacakmışsın, çalıştıracakmışsın gibi yakın ilgi gösterme, umut verme”
- Alma Sarı, Satma Sarı, Kapındaysa Tutma Sarı.
- Arık ata, kuyruğu da yüktür.
”halsiz kişi, kimseye yardım edecek durumda değildir. bu yardım ne kadar az ve yardım edilecek kişi ne kadar yakını olursa olsun”
- Aslan Kükrerse Atın Ayağı Kösteklenir.
- Ata arpa, yiğide pilav.
- Ata binen, nalını mıhını arar.
- ata binersen Allah’ı, attan inersen atı unutma.
- Ata da soy gerek, ite de.
- At, adımına göre değil, adamına göre yürür.
- Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli.
- Ata eyer gerek, eyere er gerek.
- At arıklıkla, yiğit gariplikle.
“at zayıf iken, kişi garip iken çetin sınavlarını verirler. bu durumda kişiliklerini yitirmemiş ve görevlerini başarı ile yapmış iseler, üstün niteliklerini belirtmiş olurlar”
- At, At Oluncaya Kadar Sahibi Mat Olur.
- At, avrat, pusat* emanet verilmez.
- At beslenirken, kız istenirken.
- At binenin, kılıç kuşananın.
- At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz.
- Atı atasıyla, katırı anasıyla.
”iyi kişi temiz soyu ile, kötü kişi karışık soyu ile tanınır.”
- Atım tepmez, itim kapmaz deme.
- Atına bakan ardına bakmaz.
- Atın bahtsızı arabaya düşer.
- Atın Dorusu, Yiğidin Delisi (Makbuldür.)
- Atın ölümü arpadan olsun.
- Atın ürkeği, yiğidin korkağı.
- Atın varken yol tanı, ağan varken el(halk) tanı.
- At ile avrat yiğidin bahtına.
- Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz.
- Atlar tepişir, arada eşekler ezilir.
- Atlıya saat olmaz.
- At ölür, itlere bayram olur.
- At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
- At, biniciye göre kişner.
- Atta, avratta uğur vardır.
- Atta karın, yiğitte burun.
”iyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur.*
*e.n.: karadeniz halk deyişi”
- Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek.
- At yedi günde, it yediği günde semirir.
- At yiğidin yoldaşıdır.
- Beleş atın dişine bakılmaz.
- Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin.
”üzerinde yük bulunan at, yokuş aşağı inerken zorluk çeker, hırpalanır, aksar, sakatlanır, düşüp ölebilir. ama üzerinde yük de olsa yokuşa çıkmaya iyi dayanır. insan ise inişi yorulmadan iner de yokuşa çıkarken yorulur. bundan dolayı kişi, hem kendisi, hem at için kolay olan davranışı yeğlemeli, yani inişte inmeli, yokuşta binmelidir.”
- Binicinin sağı solu olmaz.
”işini titizlikle yürüten kişinin, buyruğu altındakilere iyi davranmasına güvenilip her zaman böyle davranacağı sanılmamalıdır. bakarsınız ki tersliği tutar”
- Bir (Kere) Sürçen Atın Başı Kesilmez.
- Canı yanan eşek, atı geçer.
- Katıra: "baban kim?" demişler, "dayım at" demiş.
- Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
- Küheylan at, çul içinde de bellidir.
- Osmanlının ayağı üzengide gerek.
- Sen dede, ben dede, bu atı kim tımar ede?
- Yağmurda Düşmanın Koyunu, Dostun Atı Satılsın
”yağmur altında yünleri ıslanan koyun, pek gösterişsiz duruma düşer. oysa at daha çok çevikleşir. böylece koyun daha değersiz, at daha değerli görünür.”
- Yaşı at pazarında sorarlar.
”insanların değeri yaşlarıyla değil başlarıyla ölçülür.”
- Yumuşak huylu atın çiftesi pek yavuz olur.
- Yürük at yemini, yavuz it ününü arttırır.
”görevini başarıyla yapan kişi bunun mükafatını görür.”
- Yiğit yiğide at bağışlar.
”yiğit, arkadaşı için her fedakarlığı yapar. onun işine yarar diye en değerli varlığını bile bağışlar”
- Yoksul Âlâ Ata Binse, Selam Almaz.
”görmemiş kimse (geçici olarak bile) görmüşlerin durumuna erse, herkese yüksekten bakar; kimseye selam vermez olur.”
- Yularsız ata binilmez.
”bir disipline bağlı olmayan işin başına geçmek doğru değildir”
- Eğreti ata binen tez iner.
- Atı alan üsküdarı geçti
- At beslenir kız istenir
- İyi at seyrek mahmuzlanır
- Atın suçunu, eyerin üstünde aramalı.

PARA ve AT
İnsanlıkla uzun bir tarihi paylaşmış olan at, insan yaşamında bir çok konuda karşımıza çıkmaktadır. Sanatta olduğu kadar, kolleksiyonerlerin en gözde parçalarını oluşturan objelerde de at teması işlenmiştir. Bu sayımızdan itibaren sizlere bu sayfalarda at teması işlenmiş konuları aktarmaya çalışacağız.
Genelde tüm ülke banknotlarının üzerinde kahramanlarının, devlet başkanlarının kralların, kraliçelerin vs. resimleri bulunur. Şu an geçerliliği olmasa bile yakın bir zaman öncesine kadar IRAK ve MOĞOLİSTAN banknotlarının üzerinde at resmi bulunmaktaydı.
Moğolistan parasında, ilk atların temelini oluşturan ve o bölgede gelişimini sürdüren TARPAN atları yer almıştır. Paranın boş görülen sağ köşesinde de Cengiz Han’ın resmi bulunmaktadır.


Irak Dinarı’nda ise Arap atları işlenmiştir. Yine banknotun diğer yüzünde sağ köşede boş çerçevede ise ışığa tutulduğunda gözüken bir at başı bulunmaktadırMURPHY KANUNLARI
Manej boşken ata bindiğinde, 10 dakika içerisinde 15 at daha gelecektir.
Jimnastik için hazırladığınız sırıklar, siz atı ısıtana kadar bozulmuş olur.
Parkur yapmak istediğiniz günler, atınız topallar.
Müsabakaya geç kaldığınızda, atınızın listeniz en başında olduğunu görürsünüz.
“Son bir kez daha atlayım” dediğinizde mutlaka hata yaparsınız.
Sakin ve huzurlu bir arazi dönüşü ahıra gittiğinizi düşünürken, son metrelerde kesinlikle köpeklerin saldırısına uğrarsınız.
Atınızı satmayı düşündüğünüzün ertesi günü atınız süper bir performans gösterir.
Aceleniz olduğu günler, seyisinize ulaşamazsınız.
Nefret ettiğiniz malzemeler kesinlikle eskimez ve kaybolmaz.
Düştüğünüzde en son sakatlandığınız yerin üstüne düşersiniz.

SÖYLENENLER SÖZLER ve ASLINDA GERÇEK ANLAMLARI NEDİR..???
- Usta binicilerin Tog takmalarına gerek yoktur..
(O kadar aptalım ki, beyin Travması beni etkilemez..)
- Atım bugün çok iyiydi.
(Atım satılıktır. )
- Bu At bu kadar etmez..
(Param olsa kaçırmaz alırdım.)
- Yarışa girmiyor musun ?
(bu parkuru gözün yemiyor galiba.. )
- Zemin oldukça kötü..
(müsabaka koşmaya cesaretim yok.)
- Bu atın yürüyüş stili böyle..
(Atım kronik sakat.)
- Atım 9, yok pardon 10 yaşında..
(15 – 20 arasında bir yaş olabilir.)
- Onun biniş stilini beğenmiyorum..
(Benden daha iyi biniyor.)
- Ne kadar zamandır at biniyorsun..?
(onun gibi binebilmek için kaç sene geçmesi lazım..?
- Bu At 1,20 koşuyor..
(bir defasında 1,20 tek mani atlamıştı.)
- Atım bir sonraki müsabakaya girecek..
( Atım rok…)

Tam anlamıyla bir atkolik olduğunuzu nereden anlarsınız?
Arabanızla yokuş yukarı giderken cıkcıklarsınız.
Atınızın yelesi sizin saçlarınızdan daha iyi durumdadır.
Arabanıza portatif malzeme odası muamelesi yaparsınız.
Telefonunuzun hızlı arama tuşlarında veterinerinizin numarası vardır ama doktor numarası yoktur.
Arkadaşlarınız evi istedikleri gibi kirletebilirler ama malzeme odasına çamurlu ayaklarıyla girerlerse vay hallerine.
Eviniz karmakarışıktır ancak ahırlar derli toplu ve temizdir.
Güzel kıyafetleriniz, üzerinde at kılı olmayanlardır.
Arkadaş davetine ahırda çok fazla zaman geçirmek durumunda kaldığınızdan binici kıyafetleriyle gidersiniz.

SAADET ZİNCİRİ
Sevgili At sahibi ;
Binicilik müsabakalarında devamlı 2.’lik ve 3.’lük mü yaşıyorsunuz ? arazi binişlerinde Atınız öğretilen her şeyi yapmayı unutuyor mu ?, …
O zaman bu basit zincir mektubu size ferahlık ve mutluluk getirecek demektir.
Diğer zincir mektupları gibi size herhangi bir maliyeti de olmayacaktır.
Kendi atlarının davranışından hayal kırıklığına uğramış boşa pansiyon ödeyen sizden başka 6 At sahibine bir kopya yollayın. Ayrıca atınızı paketleyip onu listenin en başındaki At sahibine yollayın ve adınızı listenin en altına ekleyin. doğru bir adres kullanın ki postane sizinle bağlantı kurmaya çalışacaktır.
Bir hafta içinde 16436 tane At alabilirsiniz..... en azından bir tanesi beslenebilir nitelikte olacaktır.
Buna inancınız tam olsun, zinciri sakın kırmayın. Bir At sahibi zinciri kırarsa kendi atı ona geri dönecektir.
Bol şanslar !!..


FIKRALAR
RAHİP’İN ATI
Atını satmak isteyen bir vaiz varmış. Bir adam atı denemek için gelmiş. Vaiz adama atı yürütmek için “yürü” yerine “Tanrı’ya şükürler olsun” , durdurmak için “hoo” yerine “amin” demesini söylemiş. Böylece adam ata binmiş ve “Tanrı’ya şükürler olsun.” Demiş ve at adetaya başlamış. Aynı cümleyi tekrar söyleyince süratli ve birkaç kere daha söyleyince dörtnal yapmış. Daha sonra aniden bir uçurum belirmiş. Adam “hooo” diye bağırmış ama at durmamış. Adam her şeyi söylemiş ama at durmamış. Dizginlere tüm gücüyle asılmış ama at hala durmuyormuş. Sonra adamın aklına söylemesi gereken kelime gelmiş ve tam uçurumdan düşecekken “amin” demiş ve at son anda durmuş. Adam o kadar ferahlamış ki ellerini açarak dua etmiş:”Tanrı’ya şükürler olsun”!!!!!

UYANIK
Hafta sonları ata binmeye giden bir öğrenci at mağazasına girer ve 1 tane mahmuz ister. Mağaza sahibi şaşırır ve “herhalde 2 tane demek istediniz” der. Öğrenci “hayır” der. “sadece 1 tane yeterli. Eğer atın bir tarafını yürütmeyi başarırsam diğer tarafı da mecburen gelir.”

KOVBOY
Kovboy kasabaya gelir ve bir barda bir şeyler içmek için durmuş. Ancak bar müdavimleri yabancıları pek sevmezmiş. Kovboy içkisini bitirip dışarı çıktığında atının çalınmış olduğunu fark etmiş. Bara geri dönmüş, silahını çıkartıp havaya ateş etmiş. Yüksek ve kendinden emin bir sesle şöyle demiş:” Pekala, atımı hanginiz çaldı?” Cevap veren olmamış. “ peki, kendime 1 bira daha söyleyeceğim ve biram bitene kadar atım burada olmazsa Texas’da yaptığımı yapmak zorunda kalacağım ve Texas’da yaptığımı yapmak zorunda kalmayı istemiyorum.” Bardakilerin bazıları kıpırdanmaya başlamış. Kovboy, dediği gibi bir bira almış. Birası bitince dışarı çıkmış ve atının geri getirildiğini görmüş. Atını eyerlemiş ve kasabayı terk etmeye hazırlanmış. Barmen ise kovboyu takip etmiş ve sinirli bir şekilde sormuş:” hey dostum gitmeden önce bana Texas’da ne olduğunu anlatır mısın?” kovboy arkasını dönmüş ve cevaplamış:” Eve yürümek zorunda kalmıştım.”

AMAN ATLAR KARIŞMASIN !!
Mary kocasına sorar:” Hayatım neden 2 tane at almıyoruz beraber at binerdik. Atları da evin arkasındaki padoğa koyardık.” Kocası bu fikri beğenmiş ve ertesi gün at almaya gitmişler ve eve 2 atla dönmüşler. Ancak bir sorun varmış hangisi hangisinin atı karıştırıyorlarmış ve sıklıkla da yanlış ata biniyorlarmış.
Kocası buna bir çare olarak kendi atının yelesini kesmiş. Böylece ayırt edebiliyorlarmış ancak yele uzayınca aynı sorunla yeniden karşılaşmışlar. Bu sefer de Mary kendi atının kuyruğunu kesmiş. Ancak kuyruk uzayınca yine sorun çıkmış. Atların boylarını ölçmeye karar vermişler. Kısa boylu olan Mary’ nin diğeri de kocasının olacakmış. Tahmin edin ne olmuş: kır at yağız attan 2cm. daha kısaymış!!!

ASPARAGAS HABERLER
Emekli olarak Kanada’ya yerleşen Atlı Spor Kulübünün emektar atlarından “Black Jack” mutlu bir emeklilik sürüyor. Kendisiyle görüştüğümüzde bizlere; “Sporu tamamen bırakmadım ve burada kendimi yormayacak küçük bir antrenörlük işi buldum. Böylelikle hem spordan kopmadım hem de para kazanıyorum.” Şeklinde konuşmuştur.

Fotoğrafta Black Jack’ı yarış dersleri verirken görüyorsunuz.
BİNDİKLERİ ATLAR TARAFINDAN KAÇIRILDILAR…
Canları sıkılan 3 kafadar, arazide Padokta gördükleri atlara binerek gezmek istediler. Önceleri sakin ve iyi huylu görünen atlar daha sonra hızla binicileri ile kasabadan uzaklaşmaya başladılar. Üç gün evlerine dönmeyince Aileleri meraklanarak durumu polise bildirdi. Bunun üzerine başlatılan operasyonla dağlık arazide ele geçen suç zanlısı atlar, ifadelerinde “biz sakince padokta otlarımızı yiyorduk, daha sonra bu adamlar gelip üzerimize bindiler. Bugüne kadar bizİ kimse sahiplenmemişti, o an sadece bizim de binicilerimiz olsun istedik kötü bir amacımız yoktu” şeklinde beyan etmişlerdir. Fotoğrafta gaspçı atları ve kaçırdıkları kişileri görüyorsunuz


YENİ YILA MERHABA PARTİSİ…
Atlı Spor Kulübü VIP ahırları sakinleri düzenledikleri parti ile 2005 sezonuna “Merhaba” dediler. Yeni yıla sakin giren ancak soğuk havalar nedeni ile kapı ve pencerelerin kapalı olmasından bunalan pansiyon sakinleri, moral kazanmak amacıyla parti düzenlemişlerdir. Bazı binicilerin de destek için katıldığı partide değişik eğlenceler tertip edilmiştir. Fotoğrafta ellerini kullanmadan saman yeme yarışmasından bir bölüm görülmektedirOKUMUŞ ATA NE DENİR
KIRAAT

AT SATRANÇTA YENİLİRSE NE OLUR
MAT

LÜX İÇİNDE YAŞAYAN ATA NE DENİR
SAFAHAT

FİLOZOF ATA NE DENİR
SOKRAT

SEVDİĞİNE KAVUŞMUŞ OLAN AT
MURAT

SÖZ DİNLEYEN ATA NE DENİR
İTAAT

SAHİBİNE BAĞLI OLAN AT’A NE DENİR
SADAKAT

HIZLI GİDEN ATA NE DENİR
SÜRAT

AT STAND UP YAPARSA NE OLUR
TULUAT

AT EVLENİNCE NE OLUR
DAMAT

AT İKTİDARA GELİRSE NE OLUR
SALTANAT

YAŞLI ATA NE DENİR
BAYAT

AKSİ AT NE YAPAR
İNAT

ATA VERİLEN BAŞARI BELGESİNE NE DENİR
LİYAKAT

AT YARDIM İSTERSE NE DER
İMDAT

AT ŞARKI SÖYLERSE NE DENİR
SERENAT

AZLA YETİNEN ATA NE DENİR
KANAAT

AT SUÇ İŞLERSE NE OLUR
KABAHAT

ATLA SÖYLEŞİYE NE DENİR
MÜLAKAT

ATLARI ARPA YEMEYEN İLİMİZ HANGİSİDİR
TOKATBİNİCİLERİN YILDIZ FALI

KOÇ BİNİCİSİ 21 MART - 20 NİSAN

Kendine güvenli,egoist,enerjik,sportif ve maceraperesttir. Zaman zaman düşüncesiz olabilir.
BOĞA BİNİCİSİ 21 NİSAN - 21 MAYIS

Değişikliklerden nefret eder ve atını ömür boyu elinde tutar. imkanı olsa bir hara kurmaya yetecek atı olur. Huzuru ve rahatı sever. Üstünlük kurmaya yatkındır. Güvenlikte olmak ister . Veteriner müsaade etse atının da her şeyi yemesini ister.
İKİZLER BİNİCİSİ 22 MAYIS - 21 HAZİRAN

Neşeli ve naziktir. Dışadönük bir kişiliği vardır. Eğlenmeyi sever .Diğerlerine üstünlük kurmak gibi bir çabası yoktur. Atına kendini ifade etme özgürlüğü sağlayan mükemmel bir binicidir.
YENGEÇ BİNİCİSİ 22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ

Dikkatli, hassas , meraklı ve duyarlıdır. İyi bir eğitmen olma yeteneği vardır. Kendi atının başka atlarla olan ilişkisini kıskanır.
ASLAN BİNİCİSİ 24 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS

İlginin odağı olmayı sever. Kendine güvensizliği de içinde barındıran büyük bir egosu vardır. Yumuşak kalpli ve koruyucudur. Mükemmel bir organizatördür. Her zaman “ en iyi “ olmak ister. Bu özelliği müsabakalarda başarılı olmasını sağlar.
BAŞAK BİNİCİSİ 24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL

Çok itinalı ve düzenlidir. Hem atı hem de ahırı her zaman tertipli ve temiz tutar. Saplantılık boyutunda mükemmeliyetçidir. Çoğunlukla atının beslenmesi ve sağlığı konusunda endişelidir. Bu biniciler veterinerlerin en iyi müşterisidir.
TERAZİ BİNİCİSİ 24 EYLÜL - 23 EKİM

Atı ile uyumlu bir ilişkiye ihtiyacı vardır. Güzelliğe önem verdiğinden at alırken genellikle dış görünüşe dikkat eder. Karar vermekte her zaman zorlandığından parkurlarda yanlış manileri atlayan biniciler çoğunlukla bu burçtandırlar.
AKREP BİNİCİSİ 24 EKİM - 22 KASIM

Çok cesur ve dayanıklıdır. Kişilik olarak oldukça hassas bir yapısı vardır. Gerçek duyguları anlamakta zorlanır.
YAY BİNİCİSİ 23 KASIM - 22 ARALIK

Dışadönük, iyimser,maceraperest , özgürlüğüne düşkün bir kişidir. Burcunun simgesi yarı at- yarı insan olduğundan at binmeye karşı doğal bir yeteneği vardır. Kırdığı potlarla ünlüdür ancak çoğu zaman komiklikle durumu kurtarır.
OĞLAK BİNİCİSİ 23 ARALIK - 20 OCAK

Çok bilmiştir. Psikolojiye karşı yeteneği olduğundan atın davranışlarını da kolayca analiz eder. Pratik zekası olan güvenilir biridir. Paraya önem verdiğinden sosyal kazanımlar olmazsa binicilik gibi pahalı bir hobi için para harcamak istemez..
KOVA BİNİCİSİ 21 OCAK - 19 ŞUBAT

Özgürlüğü sever ve atın hahsiyetine saygı duyar. Üstünlük kurmak gibi bir hevesi olmadığından iyi bir binicidir. Atlarla telepatik iletişim kurar. At alırken genellikle önsezisi ile hareket eder.
BALIK BİNİCİSİ 20 ŞUBAT - 20 MART

Empati kurmak konusunda çok yeteneklidir. Atın ruhuna işler öyle ki at ve binici "bir" olurlar. Naziktir. Ancak çoğu zaman iyi bir binici olmak konusunda zorlanır.


"Buraya kadar sabredip geldiyseniz At'lar korosundan bir klip'i hak ettiniz demektir."Lütfen atların üstüne tıklayarak koro ve solo halinde dinleyebilirsiniz.

AT KOROSU

Kaynak:delikanforum.net

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !